Là công ty phát triển và có thương hiệu lớn trong lĩnh vực bất động sản. Với quy mô và định hướng phát triển thành tập đoàn trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi luôn coi trọng sứ mệnh phục vụ, không ngừng nâng cao về chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi liên tục tuyển chọn những ứng viên xuất sắc.

Vui lòng chọn lựa vị trí (góc trên phải) để ứng tuyển

bd
 © GIAMIN Vietnam Ltd. All rights reserved.